Ebooks zijn digitale boeken die op een Ereader kunnen worden gelezen. Uw bestelling wordt als digitaal bestand per e-mail aan u toegezonden. Het formaat is e-Pub. Check voor het plaatsen van uw bestelling of uw apparaat overweg kan met het e-Pub-formaat.
Genezing van innerlijke wonden
Praktische gids bij het sacrament van boete en verzoening
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Willen we in ons leven gelukkig zijn, dan kunnen we niet zonder een gezonde ziel. Dus net zoals we letten op de gezondheid van ons lichaam, moeten we dat ook doen met de gezondheid van onze ziel - en dat is precies wat we doen door deel te nemen aan het sacrament van boete en verzoening. Dat is er immers op gericht om de ziel te genezen van de blessures die ze heeft opgelopen door de zonde, en daarmee krijgt de ziel haar volle levenskracht terug.
Geloven vandaag?
Christendom en moderne rede
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Kunnen we in de 21ste eeuw enkel maar toegeven dat de wetenschap het geloof heeft weerlegd? Inderdaad, de vooruitgang in wetenschappelijke kennis heeft onze kijk op de wereld veranderd. We zijn verrijkt met belangrijke ontdekkingen op allerlei gebied (de natuurkunde, de genetica, de archeologie, enzovoort).
Het fundament van onze hoop
gepubliceerd: maandag, 28 augustus 2017
Het fundament van onze hoop is een vraaggesprek tussen kardinaal prefect Gerhard-Ludwig Müller en priester-uitgever Carlos Granados.
Honderd jaar Fatima
gepubliceerd: maandag, 28 augustus 2017
Op 13 mei 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw voor het eerst aan de kinderen van Fatima: Lucia (10 jaar), Francisco (8) en Jacinta (7). Elke maand kwam ze terug en de laatste keer, 13 oktober, deed ze voor een minstens 50.000-koppige menigte een wonder dat zijn weergave niet heeft in twee duizend jaar christendom: het zonnewonder.
Ademhaling van de ziel, oase van vrede
Catechesen over het gebed
gepubliceerd: woensdag, 11 juni 2014
De mens is van nature een religieus wezen: homo religiosus. In dit boek gebruikt paus Benedictus XVI de uit­drukking: homo orans: de mens is van nature ook een biddend wezen. In het hart van elke mens ligt een verlangen naar oneindig­heid, dat hem doet verlangen en zuchten, smeken en danken.
Getuige en leraar van het geloof
Boek over de apostel Paulus
gepubliceerd: woensdag, 11 september 2013
De oudste teksten van het christendom zijn niet de evangeliën, zoals velen geneigd zijn te denken, maar de brieven van de apostel Paulus. Toch vinden vele mensen het denken van Paulus complex en moeilijk te begrijpen. Paulus schrijft over concrete problemen in de Kerk van zijn tijd, en gebruikt daarvoor de denkkaders, die hij zelf geleerd had, maar die ver afstaan van onze belevingswereld.
Het licht van het geloof
gepubliceerd: woensdag, 11 september 2013
De encycliek Lumen Fidei (Het licht van het geloof) is een primeur. Niet enkel is het de eerste rondzendbrief van paus Franciscus; het is de eerste encycliek uit de hele geschiedenis van de Kerk die geschreven werd ‘met vier handen’.