Waarom de Kerk
gepubliceerd: maandag, 17 juni 2019
Hoe kan iemand die te maken krijgt met Jezus Christus, één dag nadat deze van de aardse horizon verdwenen is, of een maand, of honderd, duizend, tweeduizend jaar later, verifiëren of Hij de Waarheid is die Hij beweert te zijn?
Niet langer vreemdelingen?
gepubliceerd: zondag, 16 juni 2019
Gedwongen om hun geboorteland Pakistan te verlaten, kwamen Javed en zijn gezin naar Nederland. Ze leefden er de eerste tijd in een kleine kamer, samen met negen andere mensen. Ze mochten niet werken en voelden zich beroofd van hun identiteit. Omringd door vreemden, moesten ze zich aanpassen aan een nieuwe cultuur, een onbekend klimaat en een vreemde taal.
Een spirituele tocht naar binnen
gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019
Het spirituele leven kan worden beschouwd als een tocht naar binnen. Het is een tocht die niet steeds rechtlijnig verloopt en die verschilt bij ieder mens. Maar iedereen die een spiritueel leven wil leiden, dient die tocht te beginnen.
Hoe leer ik bidden van dag tot dag?
gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2019
Het gebed is wezenlijk voor het leven van iedere gedoopte. Maar hoe kun je bidden? Praktische raadgevingen die helpen om temidden van dagelijkse bezigheden een gebedsleven te onderhouden, zijn zeldzaam.
Wat zag Jezus vanaf het kruis?
gepubliceerd: zaterdag, 2 maart 2019
Dit boek bevat een overweging, een lijdens-meditatie. Het is geen theologische uiteenzetting. De heilige Schrift en de Traditie vertellen veel over Jezus aan het kruis. Passie-relieken vullen deze gegevens aan.
Liefde en zelfrespect
gepubliceerd: dinsdag, 12 februari 2019
Steeds meer mensen voelen zich overweldigd door een wereld die zoveel stress oproept, dat zij hun toevlucht nemen tot pillen. Meestal gaat het om mensen met een goed hart die een neiging tot perfectionisme hebben. Omdat zij geen geduld voor hun fouten kunnen opbrengen, zijn ze voortdurend ontevreden. Alles wat zij doen wordt een zware verplichting en zo blijft er voor hen weinig ruimte om te genieten.
In de school van de Heilige Geest
gepubliceerd: maandag, 4 februari 2019
In de bijbel wordt de Heilige Geest de Trooster genoemd. De kracht van boven die onze zwakheid te hulp komt. Voor ons mensen die zo kwetsbaar zijn, die geconfronteerd worden met allerlei vormen van strijd en die zo gemakkelijk de weg kwijt raken is deze hulp van de Heilige Geest geen luxe, maar moet Hij een essentieel element worden van ons christelijk leven. Zonder Hem kunnen we niet echt vooruitgang boeken, kunnen we niet beantwoorden aan de oproep tot heiligheid van God aan ons.
Op koers met geestelijke begeleiding
gepubliceerd: dinsdag, 22 januari 2019
God heeft voor al zijn kinderen een eigen plan. De sleutel van ons geluk is om het plan voor ons, om onze roeping te ontdekken en te aanvaarden. Maar hoe? De wijze raad van een ervaren geestelijke begeleider helpt om de ingevingen van God te begrijpen en te volgen. De geestelijke begeleiding is zo oud als het christendom zelf en alle heiligen hebben hun heiligheid er voor een groot deel aan te danken.
De goddelijke barmhartigheid
gepubliceerd: dinsdag, 22 januari 2019
Net zoals zijn voorgangers legt paus Franciscus in zijn verkondiging een grote nadruk op de goddelijke barmhartigheid. In dit boek geeft Hélène Dumont op een heldere wijze een overzicht van de verschillende aspecten van deze devotie: de verering van de beeltenis van de barmhartige Jezus met de aanroeping: ‘Jezus, ik vertrouw op U’, de viering van het feest van de goddelijke barmhartigheid, het bidden van het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, het gebed om drie uur - het uur van de barmhartigheid.
Vuur en hoop
gepubliceerd: dinsdag, 22 januari 2019
Pierre Goursat heeft een belangrijke rol gespeeld in de recente kerkgeschiedenis als oprichter van de Gemeenschap Emmanuel en van de Broederschap van Jezus. Ook heeft hij een bescheiden, maar belangrijke plaats in het ontstaan van de katholieke charismatische vernieuwing in Frankrijk en in de hele wereld. Tevens heeft hij de basis gelegd voor de huidige heropbloei van de bedevaarten naar Paray-Ie-Monial.
Mijn Moeder
Dementie bracht ons genezing
gepubliceerd: dinsdag, 15 januari 2019
Dit boek lees je in één keer uit. Het getuigt in korte verslagjes van de dagelijkse bezoeken die Elisabeth brengt aan haar dementerende moeder: wandelingen met de rolstoel, kopjes koffie met wat lekkers en liefdevolle woorden.
Rebuilt
Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap
gepubliceerd: dinsdag, 15 januari 2019
Is het mogelijk in deze tijd? Een bloeiende, katholieke parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen? Of heeft u de hoop verloren dat dit mogelijk zou zijn?
Het geheim van Big John
gepubliceerd: maandag, 17 december 2018
Marm zuchtte, terwijl ze zich naar hem toewendde en haar handen zachtjes op zijn arm legde. ‘John,’ zei ze, ‘vind je vader als je kunt. Ik geloof - ik weet het bijna zeker - dat hij nog leeft. Maar als hij dood is, laat de wraak dan over aan andere, minder waardige mannen. Stel moedige daden, die genezen en bevrijden, niet vernietigen. Dan zul je inderdaad een goede ridder zijn, misschien wel de beste in de wereld!’ Er stonden tranen in haar ogen. De jongen omhelsde haar, maar kon niet spreken.
Openheid voor het Leven
Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae Vitae
gepubliceerd: maandag, 12 november 2018
Natuurlijke geboorteregeling blijft een omstreden onderwerp in Kerk en samenleving. In 1968 schreef paus Paulus VI de encycliek Humanae Vitae, die door sommigen als ‘profetisch’ omschreven werd, maar die volgens anderen een hypotheek heeft gelegd op een halve eeuw kerkelijke ontwikkelingen.
Christenen in de samenleving
Inleiding op de sociale leer van de Kerk
gepubliceerd: maandag, 12 november 2018
Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van wat wel wordt genoemd ‘de grootste verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer.
Seminarie Bovendonk
Reisgids door een monument
gepubliceerd: vrijdag, 19 oktober 2018
In het studiejaar 2017-2018 viert Bovendonk 200 jaar seminarie en 35 jaar Priester- en Diakenopleiding. Om dit te markeren verschijnt een jubileumboek: ‘Seminarie Bovendonk. Reisgids door een monument’.
Vals getuigenis
De waarheid achter (anti-)katholieke mythen
gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2018
Schoolboeken, mediaberichten en het mainstream-gedachtengoed laten er geen twijfel over bestaan dat de Inquisitie één van de meest afschuwelijke en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis van het Avondland, dat paus Pius XII een antisemiet was en met recht ‘Hitlers Paus’ genoemd wordt, dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten en dat de kruistochten een vroeg voorbeeld waren van de Westerse drang naar rijkdom en macht.
Waarom ik mijzelf niet gay noem
gepubliceerd: zaterdag, 15 september 2018
De auteur beschrijft in het boek de persoonlijke weg die hij gegaan is om in het reine te komen met zijn gevoelens voor mannen.
Zout en licht
Álvaro del Portillo
gepubliceerd: zaterdag, 15 september 2018
Dit boek bevat geestelijke teksten die zijn geschreven of uitgesproken door monseigneur Álvaro del Portillo, in het bijzonder gedurende zijn jaren aan het hoofd van het Opus Dei. In de loop van die bijna twintig jaar hield hij talrijke homilieën en toespraken, schreef hij 176 pastorale brieven en sprak hij op bijeenkomsten met duizenden mensen over thema’s van het geestelijk leven, zowel in Rome als tijdens zijn pastorale reizen overal ter wereld.
Richtlijn voor het geestelijk leven
Auteur: Ludovicus Blosius
gepubliceerd: zaterdag, 15 september 2018
Verschillende jaren heb ik de Richtlijn voor het geestelijk leven en andere geestelijke werken gebruikt voor een geestelijke lezing tijdens mijn retraite en iedere keer opnieuw werd ik getroffen door de wijsheid, geestelijke diepgang en trefzekerheid van het werk van Ludovicus Blosius (Lodewijk de Blois). De geestelijke werken van deze Abt vond ik zo inspirerend dat ik ze heb als een tweede ‘Navolging van Christus’.
Begeleiden, Onderscheiden, Integreren
gepubliceerd: zaterdag, 15 september 2018
De apostolische exhortatie Amoris laetitia heeft aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties, en een diepgaande studie van de theologische conclusies ervan zullen tijd en geduld vergen. Niemand ontkomt echter aan de eigen verantwoordelijkheid om te handelen en daarom kunnen de praktische vragen die deze exhortatie oproept niet wachten.
Aan de oorsprong van de christelijke claim
gepubliceerd: maandag, 9 juli 2018
Net als de andere twee delen van het Parcours beoogt dit boek voorbeelden te geven van hoe men zich bewust en op redelijke wijze kan hechten aan het christendom, rekening houdend met de reële ervaring. Aan de oorsprong van de christelijke claim poogt, in het bijzonder, de oorsprong van het geloof van de apostelen te definiëren. Dit boek geeft de reden aan waarom een mens in Christus kan geloven: de diepe menselijke en redelijke overeenstemming van zijn behoeften met de gebeurtenis van de mens Jezus van Nazaret.
Nieuwe wijn
gepubliceerd: dinsdag, 26 juni 2018
Christen zijn houdt in dat je leeft onder de leiding van de heilige Geest. Dan rijpt de vrucht van de liefde die verschillende bloemen heeft. Je hoort de wind waaien en je laat je door hem meevoeren. Je laat je niet langer door je eigen kleine wensen en voorkeuren sturen. Hij is je leider.
Liefde is... jezelf geven
De christelijke visie op het huwelijk
gepubliceerd: donderdag, 21 juni 2018
Zichzelf volledig aan de ander geven, een gezin stichten dat één is, nieuw leven schenken en trouw blijven aan de huwelijkspartner tot aan de dood – ziedaar de ingrediënten van een grote liefde en van het geluk.
Het pastoraal concilie
Door dr. P.W.F.M. Hamans pr.
gepubliceerd: donderdag, 21 juni 2018
In januari 2018 was het vijftig jaar geleden dat de eerste van zes zittingen werd gehouden van het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout (1968-1970). Het was aanvankelijk de bedoeling het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) in Nederland door te voeren.
De held van mijn kinderjaren
Auteur: Edward Janssens, pr.
gepubliceerd: vrijdag, 8 juni 2018
Het is helemaal niet evident om de geschriften te begrijpen van een priester, die honderd jaar geleden leefde en werkte. Priester Poppe ademt volledig de sfeer van zijn tijd uit, zowel op spiritueel als op theologisch vlak.
Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?
gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2018
“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.
Totus Tuus
gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018
De mozaïeken in het heiligdom van de H. paus Johannes Paulus II in Krakau zijn gemaakt door een internationale groep kunstenaars van het Centro Aletti, gevestigd in Rome, onder leiding van pater Marko Ivan Rupnik sj.
Hij had de moed om te spreken
gepubliceerd: dinsdag, 8 mei 2018
Clemens August von Galen, bisschop van Münster in de eerste helft van de 20e eeuw, stamde uit een oud, adellijk geslacht. Hij had de moed om zich publiekelijk uit te spreken tegen de misdaden van het Naziregime. Paus Pius XII verhief hem tot kardinaal als een erkenning voor zijn grote verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2005 verklaarde paus Benedictus XVI hem zalig.
Het Leven na dit leven
gepubliceerd: dinsdag, 8 mei 2018
Later ... Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er wanneer het leven dat een mens geleefd heeft, slechts een vage herinnering wordt voor degenen die hij achterliet? Wat gebeurt er wanneer van wat ooit een mens was, alleen een koud lichaam in staat van ontbinding overblijft?
Gezin, word wat je bent!
gepubliceerd: woensdag, 4 april 2018
‘Word wat je bent’ is een roeping voor het leven. De dagelijkse werkelijkheid van het gezin speelt zich af in de strijd tussen de orde van Gods wijsheid en de wanorde van het kwaad, tussen bedoelde eenheid en gegroeide zelfzucht.
In haar sandalen
gepubliceerd: dinsdag, 20 maart 2018
Wat als je getuigen was geweest van de gebeurtenissen van de laatste dagen van Jezus’ leven – wanneer je met hem mee was gelopen terwijl Hij Jeruzalem binnenging, aanwezig was toen Hij gekruisigd werd en Hem kon omhelzen op Pasen? Wat zou er door je heen gegaan zijn en wat zou je gedaan hebben? Hoe zou het je veranderd hebben?
Ga tot Jozef
gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2018
De evangelieverhalen zijn heel sober omtrent de figuur van Jozef. Van hem is bovendien geen enkel woord bewaard gebleven. En toch neemt hij in de loop der eeuwen een belangrijke plaats in, zowel in de geschiedenis van de kerk als in het leven van veel gelovige mensen.
Ontsnapt uit Kigali
gepubliceerd: woensdag, 17 januari 2018
Rwanda, april 1994. Jean-Marie is Hutu, zijn vrouw Stéphanie is Tutsi. In enkele uren verandert de wereld om hen heen in een hel. Op hun vlucht voor de gruwelen ontsnappen ze meermaals aan de dood. Ze verstaan hun redding als een verantwoordelijkheid en een opdracht. Na de genocide keren ze terug naar hun vaderland om zich in te zetten voor vrede en verzoening.
De kracht van de stilte
gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017
Het is een grote uitdaging om, in een tijd vol rumoer en techniek, een boek te schrijven dat gewijd is aan de stilte. De wereld brengt echter zoveel geluid voort, dat het zoeken naar kleine ogenblikken van stilte alleen maar noodzakelijker wordt.
Hij is onder ons komen wonen
Gedachten bij de zondagsevangelies
gepubliceerd: zondag, 10 december 2017
Dit boek bevat meer dan 150 korte overwegingen bij de zondags­evan­ge­lies van de liturgische cycli A, B en C. Deze bezinnings­teksten zijn bedoeld om te helpen te concentreren op de komende zondag en op de aanwezigheid van de Levende Heer in het woord van God, dat tot iedere gelovige in zijn of haar concrete situatie gericht wordt.
Wat gebeurt er in mijn lichaam?
gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2017
Het vrouwelijk lichaam is het toneel van een fascinerend schouwspel. Hier wordt elke maand een indrukwekkende ‘CyclusShow’ opgevoerd, waarbij naast de ‘oestrogeenvriendinnen’, ‘eispronghelpers’ en ‘lentebodes’ nog veel andere acteurs optreden.
Léonie Martin - Van hopeloos tot heilig
Leven - Noveen - Litanie - Foto’s
gepubliceerd: donderdag, 23 november 2017
Léonie was het ‘enfant terrible’ van de familie Martin. Veel ziek en erg ongedurig. Driemaal het klooster in, driemaal er weer uit. Zou het nog wat worden met haar? Was het hopeloos?
Levenskunst en levenseinde
gepubliceerd: woensdag, 22 november 2017
De wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is recent geëvalueerd, en euthanasie in Nederland neemt toe. Ook lijken Nederlanders minder te denken aan de dood dan vroeger, maar als ze er aan denken is euthanasie de eerste medische handeling waar ze bij stilstaan.
De Gevleugelde Wachter
gepubliceerd: donderdag, 2 november 2017
De Gevleugelde Wachter, een superspannend boek over de 10-jarige Joris die een groot geheim verborgen moet houden voor Leendert Schendermans, die graag bij de Duitse bezetter in een goed blaadje wil staan.
Woorden van Vuur
gepubliceerd: donderdag, 19 oktober 2017
Pierre Goursat ( * 1914 - † 1991), de stichter van de Gemeenschap Emmanuel, heeft weinig op schrift gesteld. Als man van gebed waren zijn onderrichtingen en raadgevingen echter woorden van vuur.
Gebedenboekje voor kinderen
gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2017
In samenwerking met Samuel Advies brengt Betsaida een handzaam en kleurrijk gebedenboekje voor kinderen uit.
De priester als profeet
10 Grote priestergestalten
gepubliceerd: dinsdag, 5 september 2017
In dit boek worden tien zeer gevarieerde persoonlijkheden beschreven; mannen van God wier passie het was, mensen te ontmoeten en naar God te brengen. De eigenheid en overtuigingskracht van de priester blijken essentieel te zijn voor het vertrouwen in de toekomst van de Kerk.
Genezing van innerlijke wonden
Praktische gids bij het sacrament van boete en verzoening
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Willen we in ons leven gelukkig zijn, dan kunnen we niet zonder een gezonde ziel. Dus net zoals we letten op de gezondheid van ons lichaam, moeten we dat ook doen met de gezondheid van onze ziel - en dat is precies wat we doen door deel te nemen aan het sacrament van boete en verzoening. Dat is er immers op gericht om de ziel te genezen van de blessures die ze heeft opgelopen door de zonde, en daarmee krijgt de ziel haar volle levenskracht terug.
Geloven vandaag?
Christendom en moderne rede
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Kunnen we in de 21ste eeuw enkel maar toegeven dat de wetenschap het geloof heeft weerlegd? Inderdaad, de vooruitgang in wetenschappelijke kennis heeft onze kijk op de wereld veranderd. We zijn verrijkt met belangrijke ontdekkingen op allerlei gebied (de natuurkunde, de genetica, de archeologie, enzovoort).
Het religieuze zintuig
gepubliceerd: woensdag, 30 augustus 2017
Hoe ontdekken we de uiteindelijke betekenis van de werkelijkheid? Door de werkelijkheid te beleven. De enige voorwaarde om altijd en waarachtig religieus te zijn, is altijd en intens de werkelijkheid te beleven, zonder iets te vergeten of te verloochenen.
Hélène Mongin - Louis en Zélie Martin
Standaardbiografie over de ouders van de H. Theresia van Lisieux
gepubliceerd: vrijdag, 25 augustus 2017
Voor het eerst verschijnt de Nederlandse vertaling van de stan­daard­bio­grafie over de HH. Louis en Zélie Martin, de ouders van de H. Theresia van Lisieux, het eerste echtpaar dat gezamenlijk heilig­verklaard werd door paus Franciscus op 18 oktober 2015.
Levend Brood voor onderweg
Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament
gepubliceerd: donderdag, 24 augustus 2017
De litanie van het Heilig Sacrament werd op muziek gezet door Wolfgang Amadeus Mozart, maar ook door zijn vader Leopold en door tal van andere componisten, waaronder Michael Haydn, Giovanni Alberto Ristori en Jan Dismas Zelenka.
Het fundament van onze hoop
gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2017
Het fundament van onze hoop is een vraaggesprek tussen kardinaal prefect Gerhard-Ludwig Müller en priester-uitgever Carlos Granados.
Honderd jaar Fatima
gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2017
Op 13 mei 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw voor het eerst aan de kinderen van Fatima: Lucia (10 jaar), Francisco (8) en Jacinta (7). Elke maand kwam ze terug en de laatste keer, 13 oktober, deed ze voor een minstens 50.000-koppige menigte een wonder dat zijn weergave niet heeft in twee duizend jaar christendom: het zonnewonder.
Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
* TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR *
gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2017
Nieuwe evangelisatie: twee woorden die van alles kunnen oproepen. Maar waar gaat het wezenlijk om?
De ware vreugde
*NIET MEER BESCHIKBAAR*
gepubliceerd: dinsdag, 18 april 2017
Op mijn 75e en na een heel leven in landen met veel sociale, politieke en religieuze spanningen ben ik een wonderlijk gelukkig man. Terwijl ik dit schrijf, voel ik zelfs een zekere schaamte dat ik zo gelukkig ben in een wereld met zoveel vormen van lijden.
Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt
gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2017
C. Virgil Gheorghiu (1916-1992) was een zeer begenadigd verteller en journalist, die priester werd van de Roemeens-orthodoxe Kerk. In het boek Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt schildert hij met meesterlijke eenvoud een literaire icoon van zijn vader, de priester Constantin Gheorghiu.
Als een verterend vuur
Woorden van een monnik over het beoefenen van de barmhartigheid
gepubliceerd: vrijdag, 24 februari 2017
Ik ga hete hangijzers bespreken, als zoon van de Kerk. Toen bisschop Athanasius van Alexandrië, praktisch geheel alleen, weerstand bood aan het Arianisme, dat het geloof ernstig bedreigde, verliet Antonius de Grote zijn teruggetrokkenheid om Athanasius in diens strijd bij te staan. Ik ben nu sedert meer dan dertig jaar monnik en sinds een kwart eeuw priester. Ga ik zwijgen?
Secularisation & Europe
gepubliceerd: zaterdag, 11 februari 2017
In 2015 vond aan het Sint-Janscentrum een wetenschappelijk colloquium plaats met internationale sprekers, naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. De teksten van de lezingen, die gehouden werden tijdens dit colloquium, zijn nu verzameld in de bundel Secularisation & Europe, een uitgave van uitgeverij Betsaida in samenwerking met de wetenschappelijke uitgeverij van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau.
De stille strijd
Een opmerkelijk verhaal van overwinning op anorexia en misbruik
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017
Nagenoeg iedereen kent in de eigen familie- of vriendenkring mensen die gebukt gaan onder anorexia nervosa. Slechts weinigen beseffen echter welk lijden deze eetstoornis teweegbrengt.
God of niets
Gesprek over geloof met Nicholas Diat
gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2017
Met de vrijmoedigheid die hem kenmerkt, spreekt kardinaal Sarah in dit boek over de Kerk, over de moderne samenleving, over de ontwikkelingen in Afrika en in de westerse wereld, over de moraal, over de waarheid, over het kwade in de wereld en - telkens weer - over God.
Uit de pen van pater Pio *TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR*
100 Brieven die tot het hart spreken
gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2016
Iemand heeft mijn brieven gestolen. Wat moet ik doen? Ik kan niet meer: Ik voel mijzelf geheel verbrijzeld worden ... Laat je daarom troosten door Jezus en verheug je zelfs midden in de bekoringen en beproevingen. Dit zijn enkele woorden uit de pen van Pater Pio (1887-1968).
In de leer bij het Evangelie - Jaar A
Valeer Neckebrouck
gepubliceerd: donderdag, 24 november 2016
De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?
Maria Elisabeth Hesselblad
En de nieuwe tak van de Orde van de Allerheiligste Verlosser van de H. Birgitta
gepubliceerd: woensdag, 16 november 2016
Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957) was een Zweedse bekeerlinge. Bezield met de geest van de heilige Birgitta, de 'grote mystica van het noorden', werd ze de stichteres van de nieuwe tak van de Orde van de Allerheiligste Verlosser, die gezegend werd met veel roepingen.
Hé hallo! God houdt van je!
gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2016
Betsaida komt met een nieuw boek van Birgit Minichmayr, in dit geval een ‘werkboek’. Tegelijk met het boek wordt ook een bijbehorende CD uitgebracht met liedjes gezongen door de KISI kids.
De theologie van het lichaam
gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2016
Van opleiding was Karol Wojtyła (1920-2005) filosoof. Aan de universiteit van Lublin doceerde hij antropologie: de wijsgerige kijk op de mens en op zijn handelen. Toen hij in 1978 paus Johannes Paulus II werd, had hij aantekeningen liggen voor een nieuw boek, dat hij niet meer gepubliceerd heeft. Deze notities vormden later de basis voor de reeks catechesen, die hij van 1979 tot 1984 aan dit onderwerp wijdde, en die bekend werden onder de naam De Theologie van het Lichaam.
Ik heb dorst
Thérèse van Lisieux en Moeder Teresa van Calcutta
gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2016
Op 4 september a.s. wordt Moeder Teresa van Calcutta heiligverklaard, precies één de dag vóór haar 19e sterfdag. Naar aanleiding van deze historische gebeurtenis brengt Betsaida, in samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum en met De Boog, een boek uit over deze grote heilige.
Gods plan met je lichaam m/v
Auteur: Jason Evert
gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
Tweezijdig boekje over het plan van God met jouw lichaam. Aan de ene kant beschrijft Jason Evert Gods plan met het lichaam van de vrouw - draai je het boekje om, beschrijft hij Gods plan met het lichaam van de man.
Pure womanhood
Auteur: Crystalina Evert
gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
Als jonge vrouw kun je tegenwoordig gemakkelijk in leugens geloven als het om de liefde gaat. Want wat zeg je tegen jezelf?
Het katholieke geloof ontdekken
gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
Hoe geef je antwoord op alle vragen die kinderen hebben over God, het christelijke geloof en de katholieke Kerk? Zou het niet leuk zijn als je daar prachtige, eenvoudige verhalen voor kon gebruiken?
7 Ontdekkingen over de biecht
Door Vinny Flynn
gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2016
Dit boekje verschijnt in dit Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus. Het laat u (hernieuwd) kennismaken met het geschenk van de biecht, het sacrament van verzoening. Laat u inspireren en bemoedigen om dit geschenk uit te pakken en te gebruiken.
Je lichaam om lief te hebben
De seksuele moraal uitgelegd aan jongeren
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2016
Dit boek richt zich tot alle mensen die bezig zijn met vragen rond seksuele moraal. Maar ik richt me eerst en vooral tot de jongeren. Het zijn de studenten die ik aan de universiteit ontmoette en daarna in mijn bisschoppelijke zending, die mij ertoe gebracht hebben over deze vragen na te denken en mij hebben aangezet om mijn overtuigingen hieromtrent neer te schrijven. Daarom veroorloof ik mij om me in dit boek op een vertrouwelijke manier en op gesprekstoon met hen te onderhouden.
Jezus kan niet voetballen
Boek van Mgr. R. Mutsaerts beleeft vierde oplage!
gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2016
De onbevangenheid die eigen is aan kinderen is vaak een betere aanzet tot geloof dan het scherpzinnigste boek van de geleerdste professor. Kinderen verwonderen zich nog en hebben een fijn aanvoelingsvermogen.
Hagenpreken *Tijdelijk niet meer beschikbaar*
Honderd columns van pastoor Michel Hagen
gepubliceerd: zondag, 22 mei 2016
Pastoor Michel Hagen, als pastoor-moderator werkzaam in de parochie H. Augustinus in Katwijk, Oegstgeest, Voor­schoten en Wassenaar, spirituaal voor de priester­opleiding in het Bisdom Rotter­dam en betrokken bij verschil­lende katholieke initiatieven, vierde op 22 mei 2016 zijn 25-jarig priesterfeest.
Gebeden tot de Heilige geest
gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2016
De diverse gebeden vertonen grote onderlinge verschillen. Qua herkomst, uit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen, maar ook uit onze eigen tijd. Ze gaan van de oude Romeinse liturgie tot de hedendaagse Nederlandse dichtkunst, van Hildegard van Bingen tot Henriette Roland Holst. Sommige komen uit de oude katholieke, Latijnse liturgie, andere zijn van een hedendaagse Nederlandse dichter. Dit boek is uitverkocht.
Marinus Bekkers
Een gewone bisschop voor gewone mensen
gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2016
Hij leefde in het midden van de twintigste eeuw, had het allerkortste episcopaat van alle Bossche bisschoppen en werd niettemin de bekendste bisschop van de stad. Het zijn omstandigheden, die tegenstrijdig lijken maar die elkaar in wezen versterken.
Het dagboek van mijn ziel
Johannes XXIII
gepubliceerd: donderdag, 21 april 2016
Het dagboek van mijn ziel van paus Johannes XXIII mag men gerust een uniek document noemen: al op het kleinseminarie begon hij notities te maken over zijn geestelijke vooruitgang, en hij zou dit blijven doen tot aan zijn dood als paus.
Katholieken evangeliseren
Handboek voor de nieuwe evangelisatie
gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2016
Het standaardwerk van de gevierde Amerikaanse auteur en bekeerling Scott Hahn, Katholieken evangeliseren. Handboek voor de nieuwe evangelisatie.
Johannes Paulus II en Franciscus: barmhartigheid als prioriteit
Barmhartigheid en nieuwe evangelisatie
gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2016
Zowel paus Johannes Paulus II als paus Franciscus hebben de barmhartigheid van God verkondigd als een geschenk en een opdracht. Een geschenk, omdat God ons allen persoonlijk omarmt zoals de vader in het evangelie zijn verloren zoon. Een opdracht omdat barmhartigheid, evenals liefde, niet voor zich gehouden kan worden zonder dat het uitdooft of verloren gaat.
De kracht van het gezin
gepubliceerd: donderdag, 10 maart 2016
Dit boek bevat 33 toespraken van Paus Franciscus over allerlei aspecten van het gezinsleven, uitgesproken in de periode tussen december 2014 en november 2015.
Een weg naar God voor deze tijd
gepubliceerd: donderdag, 10 maart 2016
Een boek van Emeritus-hoogleraar aan de KU Leuven, Ignace Verhack, over een zoektocht naar het oorspronkelijke van in onbruik geraakte godsbeelden.
Tim Guénard - Sterker dan de haat
gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2016
Tim (Philippe) Guénard werd geboren in 1958. In het boek Sterker dan de haat vertelt hij over de pijn van zijn kinderjaren, zijn gebroken jeugd, zijn neergang in de criminaliteit en over de genezing van zijn innerlijke wonden. Tim Guénard is gehuwd en vader van vier kinderen. In zijn huis in de Pyreneeën vangt hij mensen in moeilijkheden op.
In de leer bij het Evangelie - Jaar C
Valeer Neckebrouck
gepubliceerd: donderdag, 17 december 2015
De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?
Opvoeden zonder kleerscheuren
Hoe kun je met jongeren praten over zuiverheid
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2015
Aan meer dan duizend tieners werd gevraagd wie de grootste invloed had bij het nemen van hun beslissingen rond seksualiteit: vrienden, leeftijdsgenoten, seksuele vorming, of misschien de media? Het meest voorkomende antwoord was: mijn ouders.
De innerlijke rust
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2015
Waarom is de innerlijke rust in deze tijd zo moeilijk te bereiken en welke strijd zal er geleverd moeten worden voor momenten waarin het hart rust vindt bij God?
Een Jaar van Gods Barmhartigheid
*NIET MEER BESCHIKBAAR*
gepubliceerd: maandag, 16 november 2015
Het boekje Een Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is samen­ge­steld door Smit en Opstal. Zij wilden al langer iets doen met het thema barm­har­tig­heid en hadden met paus Franciscus’ aankon­diging van het Jaar van Barm­har­tig­heid direct een mooie aanleiding.
De kleine Juliana en het brood van leven
gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2015
Het boek De kleine Juliana en het brood van leven vertelt het verhaal van de jeugdjaren van Juliana van Cornillon.
Iedereen vindt Pauli lief
Birgit Minichmayr
gepubliceerd: donderdag, 24 september 2015
Naast de verzameling KISI-CD’s, die bij Betsaida te koop zijn, brengt de uitgeverij ook de Nederlandse vertaling van de avonturen van het schaap Pauli, bekend van het KISI-poppentheater.
De Kerk heeft je lief!
gepubliceerd: maandag, 31 augustus 2015
In oktober vindt te Rome de bisschoppensynode plaats over het gezin. In voorbereiding op de synode publiceert Betsaida de Nederlandse vertaling van het boek van Mgr. Léonard, L’Église vous aime - De Kerk heeft je lief! Dit boek behandelt de thematiek van gescheiden relaties en de plaats van nieuw samengestelde gezinnen binnen de Kerk.
De hoop van het gezin
Dialoog met kardinaal Gerhard-Ludwig Müller
gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2015
Het gezin verkeert in zwaar weer. Het aantal echtscheidingen is hoog, vele jongeren trouwen niet meer en het aantal kerkelijke huwelijken is dramatisch gedaald. Hoe dient de Kerk te antwoorden op deze uitdagingen? Moet zij haar leer over huwelijk en gezin aanpassen zodat deze niet langer een steen des aanstoots is voor de moderne mens?
Trouw en wees onderdanig
gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015
Trouw en wees onderdanig werd een internationale bestseller, in verschillende landen heeft het boek stof doen opwaaien door de thema's die Costanza aanraakt en de taboes die ze - op haar eigen, vlotte manier - doorbreekt.
Trouw en sterf voor haar
gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015
Trouw en sterf voor haar is een vervolg op Trouw en wees onderdanig. In verschillende landen hebben haar boeken stof doen opwaaien door de thema's die Costanza aanraakt en de taboes die ze - op haar eigen, vlotte manier - doorbreekt.
In de leer bij het Evangelie - Jaar B
Valeer Neckebrouck
gepubliceerd: zondag, 8 februari 2015
De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?
Broederschap
gepubliceerd: vrijdag, 9 januari 2015
Een handzaam boekje over Broederschap geschreven door Paus Franciscus en Mgr. Guglielmo Giaquinta met een voorwoord van Rikkert Zuiderveld.
Het portaal van het mysterie van de tweede deugd
gepubliceerd: donderdag, 11 december 2014
Op Poëtische wijze beschrijft Péguy in Het portaal van het mysterie van de tweede deugd. De verborgen kracht van de hoop in ons leven. De Franse dichter, polemist en prozaschrijver Charles Péguy (1873-1914) sneuvelde tijdens de Eerste Slag bij de Marne.
Gewoon over geloof
Mgr. Rob Mutsaerts
gepubliceerd: vrijdag, 14 november 2014
Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch heeft weer een nieuw boek geschreven, dit keer met de titel ‘Gewoon over geloof’. De titel geeft prachtig de inhoud weer: ons mooie katholieke geloof uitgebreid uitgelegd door de bisschop die ook wel bekend is van het boek ‘Jezus kan niet voetballen’.
Geloof in alle redelijkheid - NIET MEER BESCHIKBAAR
Handleiding bij de vorming van ‘Catholic Voices’
gepubliceerd: dinsdag, 11 november 2014
Op donderdag 6 november 2014 verscheen bij uitgeverij Betsaida het boek Geloof in alle redelijkheid.
Handige gids bij de Bijbel
gepubliceerd: maandag, 18 augustus 2014
Nu al kunt u het voor september aangekondigde boekje Handige gids bij de bijbel bestellen. Het boekje, dat uitgegeven wordt in samenwerking met uitgeverij De Boog is toegankelijk en in een handig formaat.
Ademhaling van de ziel, oase van vrede
Catechesen over het gebed
gepubliceerd: woensdag, 11 juni 2014
De mens is van nature een religieus wezen: homo religiosus. In dit boek gebruikt paus Benedictus XVI de uit­drukking: homo orans: de mens is van nature ook een biddend wezen. In het hart van elke mens ligt een verlangen naar oneindig­heid, dat hem doet verlangen en zuchten, smeken en danken.
Van huis uit
Bundeling van 101-en-meer columns door Brechje Loenen
gepubliceerd: maandag, 7 april 2014
Sinds de geboorte van haar eerste kind – nu twaalf jaar geleden – heeft Brechje Loenen columns over haar gezin geschreven voor het Katholiek Nieuwsblad. Een chronologische selectie daarvan is opgenomen in dit boekje.
Stripboeken - Johannes Paulus II
gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II brengt Uitgeverij Betsaida twee stripboeken uit die uit het Frans zijn vertaald.
De bronnen van de christelijke moraal - NIET MEER BESCHIKBAAR
gepubliceerd: dinsdag, 25 maart 2014
Dit boek bestaat uit drie delen. Na een definitie van de moraaltheologie en een beknopt overzicht van de stof wordt deze wetenschap bestudeerd vanuit twee voorname gezichtspunten. Eerst wordt de menselijke dimensie besproken, waarin de moraaltheologie in verband gebracht wordt met de menswetenschappen.
Toneelstuk van gerenommeerd Frans auteur voor het eerst in Nederlandse vertaling
Paul Claudel, De boodschap aan Maria
gepubliceerd: vrijdag, 21 februari 2014
De Franse diplomaat Paul Claudel, auteur van o.a. Le soulier de satin, genoot een grote popula­riteit bij Nederlandse literaire critici in de jaren twintig, en vervolgens bij voornamelijk moderne katholieke jongeren in de jaren dertig en veertig. In 1999 bracht het Zuidelijk Toneel nog een uitvoering van Claudels Hard brood.